Mikado collection of subtle elements adorned with white topazes. 1 1/4"

Mikado circle x2 white topazes.

$0.00Price